Vizuální hierarchie na webu a jak s ní zacházet

Vizuální hierarchie na webu a jak s ní zacházet

Pro tvorbu dobrého webu je třeba dodržet mnoho pravidel. Zároveň však lze využít určité principy, založené na zákonitostech lidského vnímání, tak aby měl designér pod kontrolou, čemu budou návštěvníci věnovat pozornost a v jakém pořadí.

V článku How to Use Visual Hierarchy in Web Design lze najít stručný výčet příkladů využití vizuálních prvků při tvorbě webu.

  • Základem je, že čteme zleva doprava a shora dolů. Tento princip vyhledávání známých vzorů lze aplikovat i na grafické komponenty na stránce.

Zdroj: Design Shack

  • Pozornost návštěvníka lze upoutat samozřejmě i velikostí určitých prvků. Velikost tedy může v určitých případech přebít výše zmíněný princip čtení.

Zdroj: Design Shack

  • Důležité jsou i barvy. Pomocí nich lze snadno vytvořit hierarchii uvnitř jinak jednolitého celku. Zároveň je třeba si uvědomit, že lidský mozek je již navyklý na určité způsoby navigace na webu. Toho nejvíce využívá při vkládání linků do textu, ty totiž identifikujeme velmi rychle.

Zdroj: Design Shack

  • Posledním zmíněným principem je využití stupně komlexity použitých vizuálních prvků. Pokud v množství prvků budou některé mnohem více nebo mnohem méně komlexní než ostatní prvky, mozek se jim bude věnovat přednostně. Zároveň lze využít snahy mozku nacházet uričté známé vzory.

Zdroj: Design Shack

Doporučuji si přečíst celý článek How to Use Visual Hierarchy in Web Design na serveru Design Shack, i když se webdesignem přímo nezabýváte. V podnikání na internetu je vždy žádoucí, aby návštěvníci vašich stránek nebo e-shopu věnovali pozornost tomu, čemu chcete, aby ji věnovali.