Proč Wikipedia dnes protestuje? Důvodem je SOPA.

U nás se o tom zas tak moc nemluví, v médiích se jen těžko dočtete něco o tom, co je SOPA, proč je tak nebezpečná, a proč se nejen Wikipedia proti ní brání v podstatě všemi možnými prostředky. Jedná se o americký zákon, který je momentálně v Kongresu a vzhledem k tomu, že by se dotkl celosvětového internetu, věnujeme mu i zde jeden článek. I když je delší, pokud máte alespoň trochu času, opravdu si ho přečtěte.

SOPA v kostce

Jedná se o zkratku pro návrh zákona Stop Online Piracy Act, který je momentálně projednáván Sněmovnou reprezentantů (obdoba Poslanecké sněmovny), a který zároveň doprovází Protect IP Act (PIPA), který už je v Senátu. V podstatě klíčovým bodem zákona je fakt, že by zodpovědnost za obsah internetových stránek nebyla nadále na straně vkladatelů, ale přešla na provozovatele. Jakmile by tedy na váš web vložil kdokoliv něco nelegálního, běžně například pro porušení autorských práv, „postižený“ by mohl podniknout jednoduché kroky k tomu, aby byly vaše stránky až zablokovány.

Zatím se samozřejmě pohybujeme v prostředí USA, nicméně dopad je, jak se dočtete, celosvětový. Například portál YouTube pochopitelně není schopný sám dohlížet na všechna vkládaná videa a je tedy pravděpodobné, že by byl vůbec mezi prvními zakázanými. Dále třeba PayPal, který nabízí finanční služby často na podle tohoto zákona nelegálních stránkách, nebo provozovatelé reklamy se dostanou s tímto zákonem do nemalého konfliktu. Díky některým paragrafům byste nakonec i vy mohli být povoláváni k odpovědnosti před americkým soudem.

Hlavní body kontroverze

Role vrchního státního zástupce

Prvním bodem, který odpůrci, ale i experti (proti tomuto zákonu se postavili profesoři prestižních amerických univerzit, Microsoft, Mozilla Corp., Google, Facebook, Apple a řada dalších) nedokážou zkousnout, je role a pravomoci amerického vrchního státního zástupce. Zde se totiž SOPA dostává reálně za hranice USA. Pokud se totiž k němu dostane informace, že nějaká zahraniční stránka porušuje autorská práva (blíže nespecifikovaně, takže se můžeme jen domnívat, zda stačí jeden obrázek), podá stížnost k soudu a ten jí může zakázat. Důsledky – všichni internetoví provozovatelé v USA musí do pěti dnů zablokovat přístup na stránku; internetové vyhledávače jí musí odstranit; provozovatelé reklamy už na ní nesmí dále působit stejně jako případní poskytovatelé plateb.

Alespoň trochu pozitivní věc, která se v souvislosti s tímto zmiňuje, je, že jsou kroky alespoň v rukou vrchního státního zástupce, nikoliv pouze na straně majitelů autorských práv, jak uvidíme později.

Stačí pouze možnost

Zajímavé také je, jak se SOPA staví k tomu, které internetové stránky jsou ty, které potencionálně mohou porušovat autorská práva a spadají tedy do její působnosti, respektive je záhodno je hlídat. Zde se zákon vyjadřuje tak, že stránka nemusí být přímo vytvořena k porušování autorských práv, ale postačí, aby měla alespoň jednu funkci, která to alespoň jednomu uživateli umožňuje. Toto je ta část, na základě které by byly pod drobnohledem YouTube, Facebook, Wikipedia, ale i například Gmail a milióny dalších. SOPA u nich vidí možnost, že uživatelé mohou prezentovat něco, co porušuje autorská práva, a tudíž se jedná o loupež proti majetku Spojených států a může dojít i k zakázání.

Nemusíte o ničem vědět

Tohle je podle mě osobně nejabsurdnější část, a pokud se tak opravdu nestane, jen těžko si lze představit následky. Bez jakéhokoliv přehánění, pouze na základě toho, co nám říká zákon, si projdeme případ, kdy se na libovolné stránce zjistí, že porušuje autorská práva a majitel práv (zdůrazňuji majitel, nikoliv státní zástupce, nebo soud) požaduje po provozovatelích reklamy ukončení jejich služeb.

Jakmile zjistí majitel autorských práv jejich porušení, může bez dalšího (bez soudního procesu, bez nějakého posudku apod.) požadovat po provozovateli reklamy ukončení jejich služeb na tomto webu a to do pěti dnů. Vy o tomto vůbec nebudete vědět (není zde informační povinnost), reálně se to dozvíte tedy až v době, kdy si všimnete, že vám nepřichází peníze z reklamy. Zde máte jednu možnost, jak se bránit – pokud jste cizinec, nebo pokud si myslíte, že nespadáte do působnosti SOPA (viz. výše), můžete se obrátit na americký soud. V tu dobu už je vaše stránka označena za porušující práva, je zakázána apod.

Problém je, že jakmile se na soud obrátíte, bude proti vám vzneseno obvinění z porušování autorských práv a tedy krádeže majetku USA, tudíž už nemůžete argumentovat tím, že jste cizinec, a přiznejme si, že vykroutit se z působnosti tohoto zákona je téměř nemožné (postačí opravdu jedna funkce). Výsledek? Stránka a doména vám budou kompletně zabaveny (už ne pouze zakázány) a uhradíte soudní poplatky.

Zajímavosti

– Pokud na YouTube nahrajete například video, jak podnapilý zpíváte v hospodě nějakou známou píseň, porušujete autorská práva a může být proti vám v USA vznesena žaloba, pokud je „ušlý zisk“, alespoň 2500 dolarů za 180 dní. Tzn., že pokud budete mít za 180 dní 2500 zhlédnutí a majitel práv usoudí, že video má hodnotu jednoho dolaru, může vás žalovat, bohužel oprávněně.

– I když zákon ještě není schválen, Mozilla už má vytvořený Add-on, který tuto „cenzuru“ dokáže dočasně obejít.

– Známý registrátor Go Daddy zákon jako jeden z mála podpořil. Za dva dny ale přišel o 36 tisíc domén, a tak svou podporu stáhnul a dnes je neutrální.

– Za deset porušení SOPA během půl roku už nehrozí finanční pokuta, zrušení stránky apod., ale reálné odnětí svobody na pět let.

Tolik k tomuto zákonu. Snad jste pochopili, proč je jeho dopad celosvětový, a proč by se i u nás o něm mělo mluvit. Zde je jeho současné znění a můžeme jen doufat, že 24. ledna, kdy bude ve Sněmovně reprezentantů projednáván, nebude schválen.